Training conflicthantering

Het zal je maar gebeuren …

(Training conflicthantering)

In de VNN verdedigingscursus WIS training – senior  leer je wat te doen.

Doel is leren om te gaan met conflictsituaties en hoe te handelen in geval van een directe fysieke aanval. We maken daarbij gebruik van relevante onderdelen uit de VNN cursus Training Conflicthantering. Een eigen ontwikkeld trainingsprogramma en vele malen uitgevoerd t.b.v. van mensen die in de openbare ruimte werken als boswachters, natuurgidsen, toezichthouders en baliepersoneel.

Deze training integreren we met de VNN Zelfverdedigingscursus WIS-training in geval je wordt aangevallen. Deze training omvat het leren hanteren van een van  aantal effectieve technieken. Doel daarvan is om met behulp van de juiste verdedigings- technieken een situatie te creëren die je gelegenheid biedt  weg te lopen uit  gevaarlijke situaties.

Volgende onderdelen komen zeker aanbod.  

  • Preventie: Voorkomen is beter dan genezen.
  • Alerte houding en balans. Werken uit het midden.
  • Sterk met je stem. Mentale training
  • Eigen vaardigheden in met name slaan, stoten, traptechnieken en vallen
  • Aanvaller ontmoedigen door ontwijken, meegeven en ombuigen
  • Afweren van slaan, stoten en trappen
  • Bevrijdingen uit greep en verwurging
  • Verdediging tegen bedreigingen met een stok, mes en dergelijke.
  • Alledaagse voorwerpen als verdedigingswapen

Deze training is voor een ieder van 15 jaar en ouder. Een ieder kan op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden trainen. Deelname is op eigen risico.

De lessen worden gegeven in de gymzaal van De Barte. Het zijn 10 lessen en de kosten zijn € 80,- per persoon. Bij de prijs is een cursusboek inbegrepen.

We starten op maandagavond van 19.30 -20.30 uur.

(Mocht je wel graag willen deelnemen, maar de tijd komt niet uit, wil je je dan wel opgeven met een verzoek op een andere avond.)

Je kunt je voor 30 juni opgeven via de mail secretariaat@svokc.nl of door een briefje in de bus bij Karin Tuinman (Houtbaas 11).

Bij opgave graag naam, adres, e-mail, leeftijd en geslacht vermelden. Bovendien kun je aangeven of je er bezwaar tegen hebt als de lessen gemengd worden gegeven.

Bij minimale deelname van 8 personen starten we na de zomervakantie 2019.

Informatie bij:

J. L. van der Meer 0513-688524

Karin Tuinman 06-53292656