Bekers prijzenkast

Onderstaande bekers willen we binnenkort gaan opruimen.

Voordat we dit gaan doen, geven wij oud-leden en andere belangstellenden de gelegenheid om een beker over te nemen. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan kun je tot en met 31 maart 2021 reageren met een mail naar secretariaat@svokc.nl of bellen met Karin Tuinman (06 53292656).

Wie helpt ons aan leiding?

Voor de zomer hebben zo’n 15 peuters en kleuters genoten van gymnastieklessen in de Barte. Ze zijn zo enthousiast dat een groot deel nu, na de vakantie weer wil gymmen! Helaas zijn al onze pogingen om leiding te vinden tot nu toe vastgelopen.

Daarom nu een laatste oproep, wie heeft voor ons de gouden tip? Wie zouden wij kunnen benaderen om leiding te geven aan deze enthousiaste toppers? En misschien nog wel een groep meiden daar achteraan?


Wat betreft dagen en tijden is veel bespreekbaar! Ook is OKC bereid een vergoeding hiervoor te betalen!

Voor vragen, interesse of tips kun je contact opnemen met:
Karin Tuinman 06-53292656.

Per mail is zij bereikbaar via secretariaat@svokc.nl en/of ktuinman@hotmail.com.

Stand van zaken peuter/kleutergymnastiek

Voor de vakantie hebben we 5 enorm leuke lessen gymnastiek voor de jongste kinderen gehad! 
De animo om het dorp om hier wekelijks aan deel te nemen was toen zo groot dat wij als OKC hebben besloten om dit na de vakantie op te starten. Na diverse gesprekken en zoeken hadden we toen leiding gevonden en leek alles heel positief! Toch liep het in de vakantie allemaal eventjes anders en ‘staan we weer met lege handen’. 

Dit betekent dat we op dit moment erg druk aan het zoeken zijn naar iemand die de gymlessen voor peuters en kleuters zou willen verzorgen. Er wordt het hard gewerkt door iedereen, maar het zal lastig worden om in september al te starten.
Via de Compagnon en website houden we jullie op de hoogte, zodra er meer nieuws is zullen we dit zo snel mogelijk publiceren. Ouders die zich voor de vakantie opgegeven hebben en het emailadres bekend is, zullen dan ook een mail ontvangen. 

Wij hopen dat we zo snel mogelijk positief nieuws kunnen brengen!

Het bestuur  sv OKC 

Training conflicthantering

Het zal je maar gebeuren …

(Training conflicthantering)

In de VNN verdedigingscursus WIS training – senior  leer je wat te doen.

Doel is leren om te gaan met conflictsituaties en hoe te handelen in geval van een directe fysieke aanval. We maken daarbij gebruik van relevante onderdelen uit de VNN cursus Training Conflicthantering. Een eigen ontwikkeld trainingsprogramma en vele malen uitgevoerd t.b.v. van mensen die in de openbare ruimte werken als boswachters, natuurgidsen, toezichthouders en baliepersoneel.

Deze training integreren we met de VNN Zelfverdedigingscursus WIS-training in geval je wordt aangevallen. Deze training omvat het leren hanteren van een van  aantal effectieve technieken. Doel daarvan is om met behulp van de juiste verdedigings- technieken een situatie te creëren die je gelegenheid biedt  weg te lopen uit  gevaarlijke situaties.

Volgende onderdelen komen zeker aanbod.  

  • Preventie: Voorkomen is beter dan genezen.
  • Alerte houding en balans. Werken uit het midden.
  • Sterk met je stem. Mentale training
  • Eigen vaardigheden in met name slaan, stoten, traptechnieken en vallen
  • Aanvaller ontmoedigen door ontwijken, meegeven en ombuigen
  • Afweren van slaan, stoten en trappen
  • Bevrijdingen uit greep en verwurging
  • Verdediging tegen bedreigingen met een stok, mes en dergelijke.
  • Alledaagse voorwerpen als verdedigingswapen

Deze training is voor een ieder van 15 jaar en ouder. Een ieder kan op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden trainen. Deelname is op eigen risico.

De lessen worden gegeven in de gymzaal van De Barte. Het zijn 10 lessen en de kosten zijn € 80,- per persoon. Bij de prijs is een cursusboek inbegrepen.

We starten op maandagavond van 19.30 -20.30 uur.

(Mocht je wel graag willen deelnemen, maar de tijd komt niet uit, wil je je dan wel opgeven met een verzoek op een andere avond.)

Je kunt je voor 30 juni opgeven via de mail secretariaat@svokc.nl of door een briefje in de bus bij Karin Tuinman (Houtbaas 11).

Bij opgave graag naam, adres, e-mail, leeftijd en geslacht vermelden. Bovendien kun je aangeven of je er bezwaar tegen hebt als de lessen gemengd worden gegeven.

Bij minimale deelname van 8 personen starten we na de zomervakantie 2019.

Informatie bij:

J. L. van der Meer 0513-688524

Karin Tuinman 06-53292656

Peuter- en kleutergymnastiek

Tijdens de gymnastieklessen voor 3 t/m 5 jarigen was het enthousiasme van kinderen en ouders zo groot dat het bestuur van OKC besloten heeft om na de zomervakantie te starten met peuter/kleutergymnastiek!
Nu het zo positief ontvangen is, zijn wij druk bezig om te kijken welke dag geschikt is, welk tijdstip, maar vooral met het zoeken naar leiding. Omdat dit laatste de grootste klus is, wat niet zomaar geregeld is, kunnen we nu ook nog niet meer informatie geven wat betreft de lessen.
Zodra wij meer weten brengen we jullie op de hoogte via de website en de Compagnon, al is dit waarschijnlijk pas in de eerste Compagnon na de vakantie. Degenen  van wie het emailadres bekend is bij OKC, zullen een mail krijgen zodra er meer duidelijkheid is.
Schroom niet om gerust ook een mailtje te sturen naar secretariaat@svokc.nl of ktuinman@hotmail.com om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.