Bestuur

Voorzitter

Roelie de Bos
voorzitter@svokc.nl

Secretaris

Karin Tuinman
Houtbaas 11
8456 HW De Knipe
secretariaat@svokc.nl

Penningmeester

Jetze de Jong
Hellingbaas 24
8456 HB De Knipe
penningmeester@svokc.nl